ChemConsult

 home

Arbejdsområder

Kemisk Analytisk Rådgivning arbejder indenfor et meget bredt felt af kemisk og fysisk relaterede opgaver med analyse, rådgivning og udvikling. Nedenfor er anført eksempler på arbejdsområder, vi har beskæftiget os med.

Karakterisering af uønskede belægninger eller afsmitninger på materialer, produkter samt i procesforløb, - og efterfølgende årsagsvurdering og forslag til problemløsninger.

Analyse af specifikke grundstofindhold i vidt forskellig matrix, f.eks. farmaceutiske aktivstoffer, fødevarer, arbejdsmiljø prøver, vand, metaller m.m..

Undersøgelse spormineral sammensætning i dyrefoder

Optagelighed af Calcium fra foderkalk, afhængig af fysisk forbehandling

Fremstilling af uretan skum med specielle egenskaber

Inducering og efterfølgende scanning af magnetfelter som mål for ferromagnetisk indhold i forskellig matricer

Måling af malingers difussionegenskaber overfor vanddamp

Fremstilling og karakterisering af chelaterede spormineraler

Speciering af kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet.

Undersøgelser af materialers fysiske og kemiske egenskaber som funktion af kontrolleret termisk behandling.

Baggrund
Faciliteter
Arbejds-områder
Kontakt
ChemConsult
v/ Ebbe Thomsen
Oldvejen 7, Røgerup
4050 Skibby
Tlf:  47529066
Fax: 47529060
Email: et@it.dk
    
Rådgivende Ingeniørfirma med stor fleksibilitet - direkte og hurtig kommunikation og veludstyrede analyse- og laboratoriefaciliteter