ChemConsult

 home

Udstyrs/Anvendelses listen

Opberedningsudstyr
  Udstyr   Anvendelse
  Analysevægt (0,01 mg)   Indvejning af analyser. Bestemmelse af tørstof/glødetab. Gravimetrisk undersøgelse af størrelsesfordeling m.v.
  Agatmølle   Formaling/homogenisering
  Ovne (Muffel-, Rør- m.fl.)   Prøveopberedning, smeltninger, kontrolleret pyrolyse
  Frysetørringsanlæg   Konservering/stabilisering af prøver og produkter. Opkoncentrering
  Ekstraktionsudstyr   Ekstraktion af org. stoffer i jord m.v.
  Vacuumdestillationsudstyr   Afdampning af opløsningsmidler, coatning af faste adsorbenter
  Mikrobølgeovn   Prøveopberedning, tørring, lavtemp. Foraskning, statistik, litteratur søgning, rapportering
Analyseudstyr
  Udstyr   Anvendelse
  Atomabsorptionspektrometre for flamme- og grafitrør-teknik (hulkatodelamper for 40 grundstoffer)   Analyse af grundstoffer
  DC-plasmaemissionspektrometer simultan/sekventiel ca. 60 grundstoffer   Analyse og identifikation af grundstofer
  Gaschromatografer med FI-detektor HW-detektor EC-detektor   Analyse og identifikation af organisk kemiske forbindelser, flygtige stoffer og gasser, halogen-forbindelser
  Gelchromatografi, kolonne chromatografi (UV- RI detektor)   Speciering, molvægtsbestemmnelse, fraktionering
  Tyndtlagschromatografi   Kvalitativ fraktionering og analyse
  IR-spektrofotometer   Analyse og identifikation af opløsningsmidler, polymere, pigmenter, mm.
  IR m. gascelle (transportabelt)   Analyse af organiske og uorganiske forbindelser. Reaktion kinetiske målinger
  Elektrokemisk udstyr: titrator, pH/mVmetre skrivere m.v.   Måling af kemiske potentialer i væsker: Ledningsevne, pH, redoxpot.,iltindhold m.v. titremetriske bestemmelser
  ASV (polarografi)   Analyse af ultraspor af tungmetaller m.v.
  Elektroforese   Adskillelse og påvisning af proteiner
  Magnetometre (scanner og transportable)   Kortlægning af magnetiske felter
  Trækprøve udstyr (Instron)   Materiale undersøgelser træk, tryk, hysterese
  Impaktorer, Impingere   Aerosol karakterisering
  Aerosolgeneratorer   Test aerosoler, kalibrering
  Mikroskop   Lysimikroskopiske undersøgelser
  EDB m. modem og interfaces   Data opsamling, beregninger, statistik, litteratursøgning, rapportering.
Baggrund
Faciliteter
Arbejds-områder
Kontakt
ChemConsult
v/ Ebbe Thomsen
Oldvejen 7, Røgerup
4050 Skibby
Tlf:  47529066
Fax: 47529060
Email: et@it.dk
    
Rådgivende Ingeniørfirma med stor fleksibilitet - direkte og hurtig kommunikation og veludstyrede analyse- og laboratoriefaciliteter